Entries by admin

Pavement Construction

งานก่อสร้างถนน บริการออกแบบและก่อสร้าง งานถนน ลานจอดรถ ทั้งคอนกรีต แอสฟัลต์และผิวจราจรพิเศษอื่นๆ

Pavement Repair & Maintenance

งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนน บริการให้คำปรึกษา ซ่อมแซม และบำรุงรักษาผิวถนนทั้งคอนกรีตและแอสฟัลต์ จำหน่ายเคมีภัณฑ์สำหรับการบำรุงรักษาผิวถนนและงานสีทาเส้นจราจร

Pavement Decoration

งานตกแต่งผิวถนน พื้นแอสฟัลต์พิมพ์ลาย แอสฟัลต์เคลือบ สีและวัสดุตกแต่งสำหรับพื้นคอนกรีต

PMM เปลี่ยนถนนแอสฟัลต์เก่าให้ดำสวยเหมือนใหม่ในราคาสุดประหยัด

PMM สำหรับเคลือบผิวแอสฟัลต์เดิม เพื่อปกป้องยืดอายุถนนแอสฟัลต์และช่วยให้ผิวถนนมีสีดำเหมือนใหม่ ทำความสะอาดง่าย