โรงเรียนวัดหนองแขม

โรงเรียนวัดหนองแขม เขตหนองแขม – ลานกิจกรรม

DSCF0305 DSCF0301 DSCF0311ลวดลาย: Custom Design
สี: Irish Cream,Safety Blue,Custom Colous(Mixed) 

โรงเรียนวัดหนองแขม – ลานกิจกรรม


ลวดลาย: Custom Design
สี: Irish Cream,Safety Blue,Custom Colous(Mixed)